Fr. Robert Young

Ondertussen verwachten wij hier in Vlaanderen terug Fr. Robert Young.
Hij zal hier in Drongen een conferentiedag geven op zondag 12 juni (Pinksteren)
en op zaterdag 18 juni.
Van 14 tot 16 juni gaan we op retraite met hem.


Goedele De Maeyer – Varendriesstraat 30, 9031 DRONGEN
tel. 09/227.97.59UW WIL GESCHIEDE

Meer informatie kontact Goedele @: goedeledemaeyer@hotmail.com
BELANGRIJK en ONGELOOFLIJK NIEUWS


Luisa: “(…) Mijn Jezus nam alle boeken die ik had geschreven over Zijn Goddelijk Willen.
Hij bracht ze samen en drukte ze aan Zijn Hart. Met een niet uit te spreken tederheid voegde
Hij eraan toe: ‘Ik zegen deze geschriften met geheel Mijn Hart, Ik zegen de uitwerkingen en
de waarde die ze omvatten. DEZE GESCHRIFTEN ZIJN EEN DEEL VAN MEZELF.’
Toen riep Hij de engelen die, neerbuigend in een diepe verering, begonnen te bidden. Gezien
er enkele priesters aanwezig waren die het nodig hadden deze geschriften te zien, gaf Jezus de
engelen de opdracht hun voorhoofden aan te raken om de H. Geest over hen uit te storten en
hen te verlichten. Zo zouden ze de waarheid en het goede in deze geschriften kunnen
begrijpen. De engelen deden dat en Jezus verdween terwijl Hij ons allen zegende.” (deel 17)

Wij, die verlangen te leven in de Goddelijke Wil, zijn heel verheugd dat ons,
vrijdagochtend 23 juli 2010, vanuit Corato volgend bericht werd toegestuurd:
‘Ook de tweede officieel aangestelde theoloog voor het beoordelen van de
geschriften van Luisa Piccarreta legde zijn besluitvorming neer en ook zijn
oordeel luidt POSITIEF.’

Er is niets gevonden in de geschriften, in de persoonlijkheid en in de spiritualiteit
van Luisa Piccarreta dat tegenstrijdig zou zijn met de kerkleer.
De Congregatie voor zalig- en heiligverklaringen te Rome kan dus
de wettelijkheid bevestigen van het bisschoppelijk onderzoek te Corato.
Het proces voor zaligverklaring kan nu ‘canoniek formeel’ van start gaan in het Vaticaan
want de Kerk neemt wat is gebeurd met Luisa in beschouwing.

VANDAAR:
1) Over de gehele wereld wordt iedereen nu uitgenodigd om intens te bidden
voor Luisa’s zaligverklaring.

Wij willen dat samen doen op zondag 29 augustus 2010
tijdens een Aanbidding van 14.30u tot 17u
in het Huis van de Goddelijke Wil
Varendriesstraat 30 te Drongen.

Indien je komt – we hopen het – graag een seintje op het gekende nummer 09/227.97.59.
Voor wie liever mailt: goedeledemaeyer@hotmail.com.
Breng a.u.b. je klein gebedenboekje mee en de Uren van de Passie (rode boek).

2) Verder wordt ons ook gevraagd naar een financiële bijdrage gezien de
nodige onderzoeken voor een noodzakelijk wonder ontzettend veel geld kosten.
Hierbij gevoegd vind je hiervoor een overschrijvingsformulier.
Heel graag tot eind augustus om samen God en Zijn zo Heilige Wil
te danken, te loven, te smeken, te aanbidden, te zegenen,…
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ALS IN DE HEMEL.

“Het wonder dat Ik van jou verlang is dat jij Mijn Wil brengt temidden van de schepselen en Hem aan allen bekend maakt”.
Jezus tot Luisa Piccarreta
Father Robert Young O.F.M. uit Florida (USA) komt terug!!!
De conferentiedagen van september 2009 blijven bij velen van jullie nog nazinderen.

De grote gave van het ‘Uw Rijk kome’, het ‘Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel’, opgetekend door de Dienares Gods Luisa Piccarreta, werd ons toen immers uitgelegd door een zeer grote en bekende internationale promotor van haar geschriften.

Fr. Young werd voor deze taak zelfs officieel vrijgesteld en kreeg de opdracht van zijn plaatselijke Bisschop, de Aartsbisschop van Trani (Corato) en van de Overste van zijn orde van de Franciscanen.

Je kan Fr. Robert dit keer komen beluisteren ofwel op de CONFERENTIEDAG van 9 juli, ofwel op de CONFERENTIEDAG van 10 juli, in het Huis van de Goddelijke Wil, Varendriesstraat 30 te Drongen, ofwel tijdens de RETRAITE van 13 tot 15 juli in Loppem bij de zusters Benedictinessen, Priorij O.L.V. van Bethanië, Sysen 8 te Loppem.

De beide conferentiedagen gaan telkens door van 9.30u tot 16u. (zorg graag zelf voor een broodmaaltijd – koffie en thee en soep zijn te verkrijgen). Vrije bijdrage voor de onkosten.

De retraite begint op dinsdag om 17u en eindigt op donderdag om 11u. Deelnameprijs € 73.
Wie zich hiervoor inschrijft krijgt uiteraard nog verdere informatie.

In gebed richten we ons tot de Drie-ene God en tot de Koningin van de Goddelijke Wil opdat én de conferentiedagen én de retraite gezegende bijeenkomsten zouden zijn in de hoogst
heilige Wil van God. Laten we ook bidden op voorspraak van Luisa Piccarreta dat deze samenkomsten zouden bijdragen tot het steeds meer en meer aanvaarden van de grootste genade die aan mensen kan worden gegeven: het leven in de Goddelijke Wil.

…………………………………………………..

komt naar de conferentiedag op 9 juli/op 10 juli volgt de retraite (duid a.u.b. aan wat je verkiest) terugsturen naar Goedele De Maeyer – Varendriesstraat 30, 9031 DRONGEN
tel. 09/227.97.59UW WIL GESCHIEDEMeer informatie kontact Goedele @: goedeledemaeyer@hotmail.com