UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ALS IN DE HEMEL.

“Het wonder dat Ik van jou verlang is dat jij Mijn Wil brengt temidden van de schepselen en Hem aan allen bekend maakt”.
Jezus tot Luisa Piccarreta
Father Robert Young O.F.M. uit Florida (USA) komt terug!!!
De conferentiedagen van september 2009 blijven bij velen van jullie nog nazinderen.

De grote gave van het ‘Uw Rijk kome’, het ‘Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel’, opgetekend door de Dienares Gods Luisa Piccarreta, werd ons toen immers uitgelegd door een zeer grote en bekende internationale promotor van haar geschriften.

Fr. Young werd voor deze taak zelfs officieel vrijgesteld en kreeg de opdracht van zijn plaatselijke Bisschop, de Aartsbisschop van Trani (Corato) en van de Overste van zijn orde van de Franciscanen.

Je kan Fr. Robert dit keer komen beluisteren ofwel op de CONFERENTIEDAG van 9 juli, ofwel op de CONFERENTIEDAG van 10 juli, in het Huis van de Goddelijke Wil, Varendriesstraat 30 te Drongen, ofwel tijdens de RETRAITE van 13 tot 15 juli in Loppem bij de zusters Benedictinessen, Priorij O.L.V. van Bethanië, Sysen 8 te Loppem.

De beide conferentiedagen gaan telkens door van 9.30u tot 16u. (zorg graag zelf voor een broodmaaltijd – koffie en thee en soep zijn te verkrijgen). Vrije bijdrage voor de onkosten.

De retraite begint op dinsdag om 17u en eindigt op donderdag om 11u. Deelnameprijs € 73.
Wie zich hiervoor inschrijft krijgt uiteraard nog verdere informatie.

In gebed richten we ons tot de Drie-ene God en tot de Koningin van de Goddelijke Wil opdat én de conferentiedagen én de retraite gezegende bijeenkomsten zouden zijn in de hoogst
heilige Wil van God. Laten we ook bidden op voorspraak van Luisa Piccarreta dat deze samenkomsten zouden bijdragen tot het steeds meer en meer aanvaarden van de grootste genade die aan mensen kan worden gegeven: het leven in de Goddelijke Wil.

…………………………………………………..

komt naar de conferentiedag op 9 juli/op 10 juli volgt de retraite (duid a.u.b. aan wat je verkiest) terugsturen naar Goedele De Maeyer – Varendriesstraat 30, 9031 DRONGEN
tel. 09/227.97.59UW WIL GESCHIEDEMeer informatie kontact Goedele @: goedeledemaeyer@hotmail.com